Utbildning

Ny checklista för ST-neonatologi

Utbildningsgruppen inom neonatalföreningen har gemensamt under 2016/2017 tagit fram en checklista som för ST-neo och handledare. Det  är viktigt att man dokumenterar sina aktiviteter och på så sätt lättare kan se om det är något man behöver göra mer av. Det underlättar också i uppföljande handledarsamtal om man kan tillsammans kan gå igenom checklistan.  Här kan ni nå checklistan i excellformat. Neonatalverksamheten i Linköping har tagit fram en modell som är ett exempel på hur man kan samla nödvändig information om ST-utbildningen i ett och samma dokument och på så sätt få en bra överblick. Neonatalverksamheten i Linköping har godkänt att deras checklista finns tillgänglig för alla här.

ST-utbildning

Här hittar ni information om SK-kurser: http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser.

Socialstyrelsen har fattat beslut avseende nya målbeskrivningar för ST-läkare som träder i kraft den 1 maj (SOSFS 2015:8). Nu finns det över 1000 sidor omfattande dokumentet publicerat och vi länkar till en förkortad version här:

Fullständig information hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Övrig utbildning

Kurser, kongresser och möten hittar ni till höger.

Därtill kan man hitta bra utbildningar, web seminairer och kurser här:

Karolinska sjukhuset bibliotek har en mycket bra hemsida för EBM-processen (i princip en web-kurs), öppen för alla. Kolla här.


access_time 2017-12-05 10:37:20

announcement Nyheter

event Kurser

event Möten