Styrelsen

Svenska neonatalföreningen (organisationsnummer 802012-5871) är en delförening i Svenska barnläkarföreningen.

I samband med Årsmötet 25 okt 2018 valdes Anna Kasemo från Halmstad till ny kassör efter Johan Robinsons tragiska bortgång. Pontus Challis från Umeå valdes till ny ledamot i styrelsen. 

Styrelse 2018-2019

Styrelseinternat på Österlen februari 2018

från vänster: Anders Elfvin (sekr), Béatrice Skiöld (ordf) Anna Kasemo (kassör),  Holger Hövel (ledamot), Johan Robinsson, Barbro Diderholm (ledamot).

 

Beatrice Skiöld (ordförande): beatrice.skiold@sll.se

Anders Elfvin (sekreterare/web): anders.elfvin@vgregion.se

Anna Kasemo (kassör): anna.kasemo@regionhalland.se

Barbro Diderholm (ledamot): barbro.diderholm@kbh.uu.se

Holger Hövel (ledamot): holger.hovel@med.lu.se

Pontus Challis (ledamot): pontus.challis@umu.se

 

Dokument

Stadgar (reviderade 2014)

Styrelsemedlemmar 1977-2017


access_time 2018-12-12 08:36:14

event Kurser

event Möten