Styrelsen

Svenska neonatalföreningen (organisationsnummer 802012-5871) är en delförening i Svenska barnläkarföreningen.

I samband med Årsmötet 26 okt 2017 valdes Béatrice Skiöld (Stockholm) till ny ordförande då Magnus Domellöf (Umeå) avgår efter 4 år på posten. Anders Elfvin (Göteborg) ersätter Béatrice på sekreterar- och webmasterposten och som ny ledamot invaldes Anna Kasemo från Halmstad. Vi tackar Magnus för mycket produktiva år i styrelsen och hälsar Anna varmt välkommen!

Styrelse 2016-2017

Styrelseinternat på Gullmarsstrand februari 2017

från vänster: Béatrice Skiöld (ny ordf), Anders Elfvin (ny sekr), Magnus Domellöf (avgående ordf), Johan Robinsson (kassör), Holger Hövel (ledamot), Barbro Diderholm (ledamot). Nyinvald ledamot Anna Kasemo ej med på bilden.

 

Beatrice Skiöld (ordförande): beatrice.skiold@sll.se

Anders Elfvin (sekreterare/web): anders.elfvin@vgregion.se

Johan Robinson (kassör):johan.robinson@vgregion.se

Barbro Diderholm (ledamot): barbro.diderholm@kbh.uu.se

Holger Hövel (ledamot): holger.hovel@med.lu.se

Anna Kasemo (ledamot): anna.kasemo@regionhalland.se

 

Dokument

Stadgar (reviderade 2014)

Styrelsemedlemmar 1977-2017


access_time 2017-11-02 09:12:25

event Kurser

event Möten