Styrelsen

Svenska Neonatalföreningen (organisationsnummer 802012-5871) är en delförening i Svenska barnläkarföreningen.

I samband med Årsmötet 25 okt 2018 valdes Anna Kasemo från Halmstad till ny kassör efter Johan Robinsons tragiska bortgång. Pontus Challis från Umeå valdes till ny ledamot i styrelsen. 

Styrelse 2018-19

Styrelseinternat i Gränna, februari 2019

Från vänster: Anna Kasemo (kassör), Barbro Diderholm, Holger Tingstedt Hövel, Pontus Challis, Anders Elfvin (sekr), Béatrice Skiöld (ordf)

Beatrice Skiöld (ordförande): beatrice.skiold@sll.se

Anders Elfvin (sekreterare/web): anders.elfvin@vgregion.se

Anna Kasemo (kassör): anna.kasemo@regionhalland.se

Barbro Diderholm (ledamot): barbro.diderholm@kbh.uu.se

Holger Hövel (ledamot): holger.hovel@med.lu.se

Pontus Challis (ledamot): pontus.challis@umu.se

Dokument

Stadgar (reviderade 2014)

Styrelsemedlemmar 1977-2017


access_time 2019-03-30 22:19:35