Styrelsen

Svenska neonatalföreningen (organisationsnummer 802012-5871) är en delförening i Svenska barnläkarföreningen.

I samband med Årsmötet invaldes Anders Elfvin (Göteborg) in som ledamot där han ersätter avgående Eva Engström. Vi tackar Eva för mycket produktiva år i styrelsen och hälsar Anders varmt välkommen!

Styrelse 2016-2017

Styrelseinternat på Gullmarsstrand februari 2017

Står stadigt i blåsten, från vänster: Béatrice Skiöld, Anders Elfvin, Magnus Domellöf, Johan Robinsson, Holger Hövel, Barbro Diderholm

 

Magnus Domellöf (ordförande): magnus.domellof@pediatri.umu.se
070-6717963

Beatrice Skiöld (sekreterare/web): beatrice.skiold@sll.se

Johan Robinson (kassör):johan.robinson@vgregion.se

Barbro Diderholm (ledamot): barbro.diderholm@kbh.uu.se

Holger Hövel (ledamot): holger.hovel@med.lu.se

Anders Elfvin (ledamot): anders.elfvin@vgregion.se

 

Dokument

Stadgar (reviderade 2014)

Styrelsemedlemmar 1977-2017


access_time 2017-09-02 11:56:14