Styrelsen

Svenska neonatalföreningen (organisationsnummer 802012-5871) är en delförening i Svenska barnläkarföreningen.

I samband med Årsmötet 26 okt 2017 valdes Béatrice Skiöld (Stockholm) till ny ordförande då Magnus Domellöf (Umeå) avgår efter 4 år på posten. Anders Elfvin (Göteborg) ersätter Béatrice på sekreterar- och webmasterposten och som ny ledamot invaldes Anna Kasemo från Halmstad. Vi tackar Magnus för mycket produktiva år i styrelsen och hälsar Anna varmt välkommen!

Styrelse 2017-2018

Styrelseinternat på Österlen februari 2018

från vänster: Anders Elfvin (sekr), Béatrice Skiöld (ordf) Anna Kasemo (tf kassör),  Holger Hövel (ledamot), Johan Robinsson, Barbro Diderholm (ledamot).

 

Beatrice Skiöld (ordförande): beatrice.skiold@sll.se

Anders Elfvin (sekreterare/web): anders.elfvin@vgregion.se

Barbro Diderholm (ledamot): barbro.diderholm@kbh.uu.se

Holger Hövel (ledamot): holger.hovel@med.lu.se

Anna Kasemo (tf kassör): anna.kasemo@regionhalland.se

 

Dokument

Stadgar (reviderade 2014)

Styrelsemedlemmar 1977-2017


access_time 2018-08-30 07:13:48

event Kurser

event Möten