Nyheter

 • Ons 26 sep 2018

  Manual för mötesarrangörer

  Handledning för mötesarrangörer Svensk förening för Perinatalmedicin som består av Svenska Neonatalföreningen och Perinatalarbetsgruppen inom SFOG har gemensamt tagit fram en manual för att underlätta för sjukhus och kliniker att ordna i första hand Vårmötet i Perinatologi. Manualen kan gärna…

 • Tor 20 sep 2018

  Nya nationella riktlinjer för vitamin K profylax

  Nu finns nya nationella riktlinjer för Vitamin K profylax, inklusive föräldrainformation och doseringsschema av oralt vitamin K. Riktlinjerna finns under "Riktlinjer och vårprogram", men går också att läsa här: Nationella riktlinjer för Vitamin K profylax Föräldrainformation Vitamin K profylax Doseringsschema…

 • Tor 20 sep 2018

  SNQ årsrapport 2017

  Bästa/-e medlem i Svenska Neonatalföreningen, Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) ser som sitt särskilda uppdrag att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med underlag som kan stimulera till förbättringar, forskning och sjukvårdsutveckling inom Neonatalvården. Här kommer SNQ´s Årsrapport för 2017: SNQ årsrapport…

 • Tor 20 sep 2018

  Program och anmälan till ST-dagen 24 oktober

  Program för ST-dagen 24 oktober 2018 i Stockholm finns nu tillgängligt HÄR. Årets tema är neurologi Anmälan till ST dagen sker via samma länk som anmälan till perinataldagarna. Länken finns HÄR Välkomna. // Anders Elfvin sekreterare

 • Tis 18 sep 2018

  Tema NEONATOLOGI i senaste numret av Barnläkaren

  Svenska Barnläkarföreningens medlemstidning har denna gång tema Neonatologi- nya patientgrupper Läs HÄR om långtidsuppföljning av prematurer, neurofokuserad neonatal intensivvård, nyfödda med resistenta bakterier och utmaningarna med ökad migration mm. God läsning önskar gästredaktören Béatrice Skiöld

 • Sön 9 sep 2018

  Abstracts till 38:e Svenska Perinatalmötet

  E-post för att sända in egna abstracts är nu öppen Vi ser fram emot ett riktigt bra möte, och hoppas på att många vill medverka genom att presentera egna forskningsresultat. Vi uppmuntrar till att sända in abstracts. Alla abstracts kommer…

 • Tis 4 sep 2018

  Platser kvar! Kurs i Perinatologi, Sthlm 24-26 sep (v.39)

  Välkomna till denna spännande SFOG-kurs i Perinatologi  för specialister och ST-läkare i obstetrik och neonatologi. Kursen innehåller föreläsningsmoment om den intrauterina miljöns, nutritionens och mikrobiotas betydelse för graviditetsutfall och framtida hälsa, fosterinfektioner, fosterfysiologi och det nyfödda barnets omställning vid födelsen,…

 • Sön 2 sep 2018

  Johan Robinson har avlidit efter kort tids sjukdom (1961-2018)

  Johan Robinson var neonatolog och överläkare vid Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och styrelsemedlem sedan 2011. Hösten 2014 tog han över som kassör i styrelsen och har även i flera år varit sekreterare i arbetsgruppen för transporter och centralisering.…

 • Tor 30 aug 2018

  38:e Svenska Perinatalmötet 25-26 oktober 2018 Stockholm

  Svensk Förening för Perinatalmedicin har glädjen att inbjuda till det 38:e Svenska Perinatalmötet den 25-26 oktober 2018. Mötet kommer att hållas i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm. Årets möte kommer att ha Rikssjukvård som tema. Program…

 • Tis 29 maj 2018

  OBS! Läkemedelsverket förbjuder bilirubinmätaren Dräger JM-105

  Läkemedelsverket förbjuder bilirubinmätaren Dräger JM-105 den 22 maj 2018 Läkemedelsverket har fattat beslut om marknadsförbud av bilirubinmätaren Dräger JM-105. Displayen på mätaren visar värden över 340 umol/l som blinkande -0-, vilket kan tolkas som ett lågt värde. Läkemedelsverket anser att…