Nyheter

 • Tor 17 aug 2017

  Marshall Klaus har avlidit

  En av neonatologins stora pionjärer och banbrytare – Marshall Klaus – har avlidit. Han var ledande barnläkare i USA och världen. Han var redaktör för ”Care of the High-Risk Neonate” (första upplagan kom 1973). Boken (”the red book of neonatology”)…

 • Tor 22 jun 2017

  Säker förlossning: seminarier på sex olika orter i lander hösten 2017

  Välkommen till uppföljning av Säker Förlossningsvård! Säker Förlossningsvård är ett nationellt tvärprofessionellt samarbete i syfte att minska förlossningsskador på barn, främst till följd av undvikbar asfyxi. Projektet startade 2007 och avslutades 2011 efter att landets samtliga förlossningskliniker deltagit. Beslut togs…

 • Mån 8 maj 2017

  Riktlinjer vid hotande förtidsbörd ska ge bättre och mer jämlik vård

  Konsensusdokument för enhetligt omhändertagande av gravida och extremt för tidigt födda barn, publikation i Läkartidningen. HUVUDBUDSKAP Överlevnaden av extremt prematurfödda barn har förbättrats dramatiskt under de senaste 30 åren. Viabilitetsgränsen (gränsen för överlevnad) ligger i dag vid 22–23 gestationsveckor. Det…

 • Tis 4 apr 2017

  Kurs i Neonatala Infektioner, 4-5 sep Stockholm

  Svenska Neonatalföreningens arbetsgrupp för Infektioner och Immunologi arrangerar i höst en två-dagars kurs på Högberga Gård på Lidingö utanför Stockholm. Kursen vänder sig till både ST-läkare och specialister och kommer beröra ämnen allt ifrån det nyfödda barnets immunförsvar och vaccinationer av neonatalbarn, till…

 • Ons 15 mar 2017

  Förlängd deadline för abstracts till Vårmötet: 2 april

  Hej, Vi är stolta över att vi har ett jättebra program till Vårmötet i Perinatologi i Umeå 18-19 maj, det finns ett stort intresse för mötet, vi har redan många anmälda neonatologer, neonatalsjuksköterskor, barnmorskor och obstetriker från hela landet och…

 • Lör 11 feb 2017

  NYTT! Uppdaterade riktlinjer för neonatal HLR

  Arbetsgruppen för neonatal HLR och initialt omhändertagande har uppdaterat Neo HLR-planschen - missa inte ändringarna! Däremot kommer Asfyxikompendiet inte att uppdateras eller publiceras i tidigare form. Arbetsgruppen kommer under våren 2017 arbeta med nationella riktlinjer för neonatal HLR och initialt omhändertagande av det…

 • Tor 9 feb 2017

  Conference on Ultra-Early Intervention, 23 March Stockholm

  Denna 8:e Stockholmskonferens om Ultra-Early Intervention presenterar liksom tidigare år på evidensbaserade rapporter om utvecklingsstödjande vård för nyfödda som baseras på aktiv föräldramedverkan och som påbörjas redan vid födelsen – ultra-tidig intervention. Årets huvudfokus kommer att ligga på den vetenskapliga…