Nyheter

 • Mån 14 jan 2019

  SNQ-dagarna 28-29 mars

  ANMÄLAN TILL SNQ-DAGARNA DEN 28-29 MARS 2019 ÄR NU ÖPPEN. Anmälan sker via SNQs hemsida. https://www.medscinet.com/PNQ/ Programmet finns här! Välkomna!

 • Mån 14 jan 2019

  Svår synskada hos tidigt födda oftast undvikbar

  Svår synskada hos tidigt födda oftast undvikbar ROP (retinopathy of prematurity) orsakar årligen blindhet eller svår synskada hos för tidigt födda barn. Populationsbaserade data saknas dock, liksom underliggande orsaker till att barn blir blinda trots goda möjligheter för tidig upptäckt…

 • Mån 8 okt 2018

  Läkare utan Gränsers, MSF, Paediatric Days 5-6 april 2019

  Dear former participant to the MSF Paediatric Days in Dakar, For the third time, MSF is organizing the Paediatric Days which serves as a platform where MSF field staff can meet with academia and operational staff with the aim of…

 • Ons 26 sep 2018

  Manual för mötesarrangörer

  Handledning för mötesarrangörer Svensk förening för Perinatalmedicin som består av Svenska Neonatalföreningen och Perinatalarbetsgruppen inom SFOG har gemensamt tagit fram en manual för att underlätta för sjukhus och kliniker att ordna i första hand Vårmötet i Perinatologi. Manualen kan gärna…

 • Tor 20 sep 2018

  Nya nationella riktlinjer för vitamin K profylax

  Nu finns nya nationella riktlinjer för Vitamin K profylax, inklusive föräldrainformation och doseringsschema av oralt vitamin K. Riktlinjerna finns under "Riktlinjer och vårprogram", men går också att läsa här: Nationella riktlinjer för Vitamin K profylax Föräldrainformation Vitamin K profylax Doseringsschema…

 • Tor 20 sep 2018

  SNQ årsrapport 2017

  Bästa/-e medlem i Svenska Neonatalföreningen, Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) ser som sitt särskilda uppdrag att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med underlag som kan stimulera till förbättringar, forskning och sjukvårdsutveckling inom Neonatalvården. Här kommer SNQ´s Årsrapport för 2017: SNQ årsrapport…