Nyheter

 • Tor 12 apr 2018

  Slutrapport säker förlossningsvård omgång 2, 2012-2017

  Nedan följer en länk till slutrapporten Säker förlossningsvård omgång 2, 2012-2017. Rapporten är utgiven av Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) och framtagen i samarbete med Svenska Neonatalföreningen, Svensk förening för obstetrik och gynekologi samt Svenska Barnforskeförbundet. Säker-förlossning-slutrapport2

 • Tor 12 apr 2018

  Neonatology specialist exchange (NeoSpex)

  Nedan följer en inforamtionsfolder om NeoSpex; ett utbildningsinitiativ utvecklat av AbbVie i samarbete med sjukvården. NeoSpex Infofolder 2018

 • Tis 27 mar 2018

  European Society of Pediatric Infectious Diseases (ESPID) i Malmö i maj

  I vår kommer European Society of Pediatric Infectious Diseases att hålla sitt årliga möte, ESPID, i Sverige, i Malmö 28/5-2/6. ESPID är ett stort internationellt (ej bara europeiskt) barninfektionsmöte som håller hög nivå och bredd i sitt program. Under tema…

 • Ons 31 jan 2018

  Perinatala vårmötet i Falun 19-20 april 2018.

  Perinatala vårmötet i Falun 19-20 april 2018. Vi vill skicka en påminnande blänkare om det perinatala Vårmöte i Falun 19-20 april. Vårens huvudtema är: ”Zero separation / Nollseparation” och ”Preeklampsi – hjärta och hjärna”. Huvudtalare är Dr Nils Bergman från…

 • Ons 10 jan 2018

  ESPGHAN masterclass in parenteral nutrition

  ESPGHAN kommer att hålla sin mycket uppskattade masterclass in parenteral nutrition i Rotterdam, Nederländerna, 14-16 mars 2018. Kursen riktar sig framför allt till neonatologer och barn-IVA läkare. Länk till program och anmälan finns här.

 • Ons 20 dec 2017

  Uppdaterade riktlinjer: Osteopeni hos prematurfödda barn

  En uppdaterad version av de nationella riktlinjerna avseende diagnostik och behandling av osteopeni hos prematurfödda barn finns nu under rubriken Riktlinjer och vårdprogram. Du kan även nå riktlinjerna här.

 • Ons 20 dec 2017

  En välkommen julklapp

  Med anledning av statens riktade satsningar på förlossnings- och neonatalvård för åren 2018-2022 bjöds vi in till en dialog på Socialdepartementet i början av december. Svenska Neonatalföreningen representerades av Béatrice Skiöld och Barbro Diderholm, och Riksföreningen för barnsjuksköterskor av Kristina…

 • Ons 20 dec 2017

  Nytt uppdaterat vårdprogram hypoglykemi

  Ett nytt uppdaterat vårdprogram för neonatal hypoglykemi hos nyfödda med gestationsålder > 35 v  finns nu under Riktlinjer och vårdprogram. Det finns även som länk här. Det nya vårdprogrammet består av tre delar: vårdprogram , flödesschema och Glukosgel instruktion. Stort tack till gruppen som arbetat…