Världsprematurdagen, 15 nov 2018

Datum
2018-11-15

Världsprematurdagen arrangeras i år torsdagen den 15:e november i Stockholm, Uppsala, Umeå, Göteborg och Malmö.

I Sverige finns över 100 000 för tidigt födda barn under 18 år. Varje år föds ytterligare 6 500 barn och antalet växer för varje år. Det finns stora skillnader i det medicinska, psykosociala och pedagogiska stödet för dessa barn trots att samhället vinner på att hjälpa dem till livs- lång hälsa. Effekterna av att födas för tidigt följer också många barn långt upp i skolåldern. Ta tillfället i akt att möta experter och ställa frågor om Sveriges vanligaste barndiagnos. Vilka insatser krävs för att tillgodose barnens behov i lärandesituationen? Hur kan vi hjälpa dem att nå sin fulla potential i klassrummet?

 

I samband med Världsprematurdagen 2018 arrangerar Svenska Prematurförbundet, Lilla barnets fond och Svenska Neonatalföreningen fem seminarier för att skapa ett rättvist omhändertagande av de för tidigt födda barnen med barnkonventionen som grund!

Här hittar ni de specifika programmen för varje ort:

forum Kommentarer

Kommentera