Svensk Neuropediatrisk förening- Utbildningsdagar

Datum
2019-01-17 - 2019-01-18

Den 17-18 januari 2019 anordnar Svensk Neuropediatrisk förening utbildningsdagar på Läkaresällskapet i Stockholm. Årets tema är ”barnet från neo” och vår vetenskapliga sekreterare Kristina Tedroff har lyckats få till ett mycket intressant program.

Bengt Hagberg-föreläsning kommer att ges av Professor Brigitte Vollmer från Southampton, England, och handlar om neuroradiologi hos nyfödda: ”Neuroradiology in the preterm and term brain, prognostic value”.

För närmare information se följande länk: http://snpf.barnlakarforeningen.se/kalender/utbildningsdagar-2/

forum Kommentarer

Kommentera