Kursdag kring tidig observation & intervention av samspel för sköra och/eller prematurfödda barn, 7 sep Sthlm

Datum
2017-09-07

Varje år föds omkring 7000 barn för tidigt i Sverige och 10% av alla barn behöver neonatalvård i livets början. De prematura barnen har på gruppnivå ett ökat behov av stöd och anpassning upp genom livet, vad gäller vårdinsatser, stöd till familjen och skolanpassningar. Samspelet mellan föräldrar och barn redan vid hemkomst från sjukhuset är av stor vikt för barnets framtida utveckling och i Norge arbetar man därför med Newborn Behavioral Observation (NBO) på en del neonatalavdelningar, inom BUP och barnhälsovården (motsvarande BVC). Vi ger nu SLL-anställda en möjlighet att komma på en kursdag fylld med praktiska exempel på hur man som kliniker kan observera och samspela med nyblivna familjer där barnet har med sig en skörhet från livets början, kanske på grund av prematur födsel.

Inspirationsdag för dig som kommer i kontakt med sköra och/ eller prematurfödda spädbarn i ditt arbete under deras första levnadsmånader 7 september 2017, heldag på Specialpedagogiska institutionen Dagen leds av Unni Tranaas Vannebo och Kari Slinning från R-BUP i Oslo Kursen är gratis, men en mindre avgift för kursmaterialet och fika utgår Frescati Hage hus 14, rum 357

Se inbjudan här.

Därtill söks behandlare till ett forskningsprojekt som efter utbildning följer barnet med hembesök och samspelsbaserat utvecklingsstöd under barnets första korrigerade 12 månader. se detaljer i inbjudan ovan och kontakta tidigtsamspel@pecped.su.se

forum Kommentarer

Kommentera