39:e Svenska Perinatalmötet 24-25 oktober 2019 Stockholm

Datum
2019-10-24 - 2019-10-25

Svensk Förening för Perinatalmedicin har glädjen att inbjuda till det 39:e Svenska Perinatalmötet den 24-25 oktober 2019. Mötet kommer att hållas i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm.

Årets möte kommer att ha två teman: Migration och Inflammation. Preliminärt program finns här.

I anslutning till mötet hålls den 23 oktober en ST-dag för ST-läkare i neonatologi. Utbildningen kommer att hållas på Karolinska Universitetssjukhuset.

Anmälan till mötet är nu öppen. Länk till anmälan finns här

Vi ser fram emot ett riktigt bra möte, och hoppas på att många vill medverka genom att presentera egna forskningsresultat. Vi uppmuntrar till att sända in abstracts. E-post för att sända in abstracts till kommer inom kort att publiceras här. Deadline för att skicka in abstract är 1 oktober 2019.

Varmt välkomna med er anmälan och abstract för egen presentation.

Hälsningar Styrelsen