38:e Svenska Perinatalmötet 25-26 oktober, 2018, anmälan öppen

Datum
2018-10-25 - 2018-10-26

Svensk Förening för Perinatalmedicin har glädjen att inbjuda till det 38:e Svenska Perinatalmötet den 25-26 oktober 2018. Mötet kommer att hållas i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm.

Årets möte kommer att ha Rikssjukvård som tema. Program finns HÄR

Anmälan till mötet är nu öppen och länken finns HÄR

Program till ST dagen finns nu HÄR

I anslutning till mötet hålls den 24 oktober en ST-dag för ST-läkare i neonatologi. Utbildningen handlar i år om neurologi och kommer att hållas på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi ser fram emot ett riktigt bra möte, och hoppas på att många vill medverka genom att presentera egna forskningsresultat. Vi uppmuntrar till att sända in abstracts. Alla abstracts kommer att granskas, och beslut om abstractet accepteras för presentation kommer att meddelas senast två veckor innan mötet.

Abstract kan vara på svenska eller engelska. Det ska vara kortfattat och ge en klar bild av studiens bakgrund, metoder, resultat och slutsatser.

Abstact skickas med e-post till annaklara.martin-lof@sll.se

Deadline för att skicka in abstract är 2 oktober 2018.

Varmt välkomna med er anmälan och abstract för egen presentation.

// Anders Elfvin sekreterare Svenska Neonatalföreningen

announcement Nyheter

event Kurser

event Möten