37:e Svenska Perinatalmötet, Stockholm 26-27 okt 2017

Datum
2017-10-26 - 2017-10-27

Som traditionen bjuder hålls Perinatalmötet under 2 dagar i slutet av ”överburenhetsveckan” v.43; 26-27 oktober. Programmet innehåller både bredd och spets, bland annat ett symposium om Maternell / Neonatal anemi och trombocytopeni på torsdagen och ett symposium om Svår neurologisk sjukdom hos mor/barn på fredagen samt ett pass med Fria Föredrag båda dagarna. Därutöver:

Torsdag:

  • Instrumentell förlossning, risker för mor och barn
  • Utdelning av Lilla Barnets Fonds forskningsanslag
  • Ny professor Anna-Karin Wikström presenterar sin verksamhet
  • Årsmöte, Svensk Förening för Perinatalmedicin och Svenska Neonatalföreningen
  • Middag och spex på Piperska Muren

Fredag:

  • Vilken betydelse har mikrobiotaöverföring från mor till barn?
  • Högtidsföreläsning: Jens Schollin

Här hittar ni programmet.

Anmälningslänken är öppen, varmt välkomna!