Transporter, centralisering

 • Boubou Hallberg (Stockholm, ordförande)
 • Johan Robinson (Trollhättan, sekreterare)
  Elisabet Hentz (Sahlgrenska)
  Mattias Kjellberg (Uppsala)
  Johannes van den Berg (adjungerad, Umeå)
  Tommy Ulinder (Lund)
  Fredrik Lundberg (Linköping)
  Bo Selander (Kristianstad)
  Fredrik Hegardt (Umeå)
  Anna Casemo (Halmstad)
  Gunnar Sjörs (SNQ-Swepic)

access_time 2017-02-07 14:17:44

event Kurser

event Möten