39:e Svenska Perinatalmötet 24-25 oktober 2019 Stockholm

Publicerad
2019-06-11 14:05:59
Skribent
anderselfvin

Svensk Förening för Perinatalmedicin har glädjen att inbjuda till det 39:e Svenska Perinatalmötet den 24-25 oktober 2019. Mötet kommer att hållas i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm.

Årets möte kommer att ha två teman: Migration och Inflammation. Preliminärt program finns under rubriken kalender.

I anslutning till mötet hålls den 23 oktober en ST-dag för ST-läkare i neonatologi. Utbildningen kommer att hållas på Karolinska Universitetssjukhuset.

Anmälan till mötet är nu öppen. Länk till anmälan finns här: http://www.trippus.net/deltagare_perinataldagarna19

Vi ser fram emot ett riktigt bra möte, och hoppas på att många vill medverka genom att presentera egna forskningsresultat. Vi uppmuntrar till att sända in abstracts. E-post för att sända in abstracts till kommer inom kort att publiceras här. Deadline för att skicka in abstract är 1 oktober 2019.

Varmt välkomna med er anmälan och abstract för egen presentation.

forum Kommentarer

Kommentera