Manual för mötesarrangörer

Publicerad
2018-09-26 10:16:20
Skribent
anderselfvin

Handledning för mötesarrangörer

Svensk förening för Perinatalmedicin som består av Svenska Neonatalföreningen och Perinatalarbetsgruppen inom SFOG har gemensamt tagit fram en manual för att underlätta för sjukhus och kliniker att ordna i första hand Vårmötet i Perinatologi. Manualen kan gärna användas även i andra sammanhang. Svensk förening för Perinatalmedicin tar gärna emot kommentarer och tips på förbättringar av manualen. Länk till manualen finns här

forum Kommentarer

Kommentera