Abstracts till 38:e Svenska Perinatalmötet

Publicerad
2018-09-09 10:36:56
Skribent
anderselfvin

E-post för att sända in egna abstracts är nu öppen

Vi ser fram emot ett riktigt bra möte, och hoppas på att många vill medverka genom att presentera egna forskningsresultat. Vi uppmuntrar till att sända in abstracts. Alla abstracts kommer att granskas, och beslut om abstractet accepteras för presentation kommer att meddelas senast två veckor innan mötet.

Abstract kan vara på svenska eller engelska. Det ska vara kortfattat och ge en klar bild av studiens bakgrund, metoder, resultat och slutsatser.

Abstact skickas med e-post till annaklara.martin-lof@sll.se

Deadline för att skicka in abstract är 2 oktober 2018.

forum Kommentarer

Kommentera