Uppdaterade riktlinjer: Osteopeni hos prematurfödda barn

Publicerad
2017-12-20 13:34:37
Skribent
anderselfvin

En uppdaterad version av de nationella riktlinjerna avseende diagnostik och behandling av osteopeni hos prematurfödda barn finns nu under rubriken Riktlinjer och vårdprogram. Du kan även nå riktlinjerna här.