Nytt uppdaterat vårdprogram hypoglykemi

Ett nytt uppdaterat vårdprogram för neonatal hypoglykemi hos nyfödda med gestationsålder > 35 v  finns nu under Riktlinjer och vårdprogram. Det finns även som länk här. Det nya vårdprogrammet består av tre delar: vårdprogram , flödesschema och Glukosgel instruktion.

Stort tack till gruppen som arbetat med att ta fram detta.


Publicerad
2017-12-20 av anderselfvin

forum Kommentarer

Kommentera