Svenska Neonatalföreningen i dialog med Socialdepartementet, och andra nyheter

Publicerad
2017-12-04 20:46:09
Skribent
Béatrice Skiöld

Det är mycket på gång denna höst inom Svenska Neonatalföreningen, här kommer nyheter i urval. I dagarna fick vi en inbjudan till Socialdepartementet för att diskutera den riktade satsningen regeringen gör mot förlossningsvården. Vi ser mycket fram emot denna dialog och diskuterar nu hur vi bäst bör formulera oss så vårt budskap blir sakligt och tydligt. Mötet kommer äga rum 7 dec och i inbjudan stod bland annat följande:

”Regeringen har sedan 2015 gjort riktade satsningar mot förlossningsvården och kvinnors hälsa. Nästa år bygger vi ut den satsningen till den största hittills, med ytterligare 1 miljard årligen. Medlen fördelas enligt överenskommelse med SKL. Nytt för denna gång är att medlen även får användas till neonatalvården. (…) När vi nu påbörjar denna satsning skulle jag vilja träffa er för en dialog kring hur ni ser på läget i neonatalvården och behoven framåt.”

I samband med Årsmötet 26 oktober avgick Magnus Domellöf efter sina 4 år på ordförandeposten och Béatrice Skiöld (Sthlm) valdes till ny ordförande för Svenska Neonatalföreningen. Anders Elfvin (Göteborg) valdes till ny vetenskaplig sekreterare/ webmaster och Anna Kasemo (Halmstad) valdes in som ny ledamot. Vi tackar Magnus för mycket produktiva år i styrelsen och hälsar Anna varmt välkommen!

På den internationella Neo-Arenan sker just nu en omorganisation. ESN (European Society for Neonatology) går upp i ESPR (European Society for Paediatric Reseach) till det nybildade EBN (European Board of Neonatology) i vilken Anders Elfvin har valts till svensk representant. EBN ligger alltså organisatoriskt under ESPR.

Sist men inte minst vill vi påminna om några viktiga datum under våren:

  • Vårmötet i Falun 19-20 april
  • Barnveckan i Västerås 23-26 april

Glad Advent önskar Styrelsen

Béatrice Skiöld, Anders Elfvin, Barbro Diderholm, Johan Robinson, Holger Hövel och Anna Kasemo

forum Kommentarer

Kommentera