Säker förlossning: seminarier på sex olika orter i lander hösten 2017

Publicerad
2017-06-22 14:41:20
Skribent
Béatrice Skiöld

Välkommen till uppföljning av Säker Förlossningsvård!

Säker Förlossningsvård är ett nationellt tvärprofessionellt samarbete i syfte att minska förlossningsskador på barn, främst till följd av undvikbar asfyxi. Projektet startade 2007 och avslutades 2011 efter att landets samtliga förlossningskliniker deltagit. Beslut togs om att fortsätta projektet och 2013 påbörjades den andra fasen. Förutom att följa upp den första fasen, ingår nu även riskgraviditeter samt skador på mamman, främst bäckenbottenskador, i arbetet.

Uppföljning av projektet hösten 2017

Under hösten 2017 kommer vi att hålla seminarier för att följa upp arbetet. Det blir en inspirerande eftermiddag där nationella resultat, lokala resultat och de aktiviteter projektet resulterat i redovisas.

Vi erbjuder följande tillfällen, välj mötesort/datum som passar er!

Datum Tid Region Mötesplats
26/9 kl. 13.00 – 16.30 Sydöstra Linköping
3/10 kl. 13.00 – 16.30 Norra Arlanda
10/10 kl. 13.00 – 16.30 Mellersta Örebro
17/10 kl. 13.00 – 16.30 Södra Hässleholm
24/10 kl. 13.00 – 16.30 Västa Göteborg
7/11 kl. 13.00 – 16.30 Östra Stockholm

Läs mer här!