Riktlinjer vid hotande förtidsbörd ska ge bättre och mer jämlik vård

Publicerad
2017-05-08 13:52:05
Uppdaterad
2017-05-08 14:43:52
Skribent
Béatrice Skiöld

Konsensusdokument för enhetligt omhändertagande av gravida och extremt för tidigt födda barn, publikation i Läkartidningen.

HUVUDBUDSKAP

Överlevnaden av extremt prematurfödda barn har förbättrats dramatiskt under de senaste 30 åren. Viabilitetsgränsen (gränsen för överlevnad) ligger i dag vid 22–23 gestationsveckor. Det har tidigare funnits skillnader inom landet i omhändertagande av gravida kvinnor och nyfödda barn vid (hotande) förtidsbörd nära viabilitetsgränsen, vilket resulterat i ojämlik vård.

Här presenteras ett nationellt konsensusdokument rörande handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn nära viabilitetsgränsen. Dokumentet är baserat bland annat på data från kvalitetsregister samt evidens från en nationell kohortstudie med långtidsuppföljning (EXPRESS-studien).

Se sammanfattning i tabellen här:

 

forum Kommentarer

Kommentera