Kallelse till årsmöte 23 oktober

Publicerad
2014-09-09 21:39:38
Skribent
Magnus Domellöf

nyhetsbrev

Härmed kallas till årsmöte i Svensk förening för neonatologi, 23 oktober kl 1630. Mötet hålls i Svenska läkarsällskapets stora sal.

Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen arbetat med strukturfrågor kring föreningen. Några resultat av detta arbete är ny webbplats, regelbundna nyhetsbrev till alla medlemmar, arbetsgrupper för nationella riktlinjer, och ett samarbete med en konferensfirma. Vi har också omarbetat stadgarna från grunden.

När det gäller medlemskapet under det kommande verksamhetsåret är vårt förslag att detta är kostnadsfritt.

En annan strukturell förändring är att ”Svensk förening för perinatalmedicin” försvinner som begrepp eftersom den inte är registrerad som ideell förening och därmed inte kan verka som juridisk person. Från och med i år kommer därför Svenska perinatalmötet att samarrangeras av oss och Perinatal-ARG/SFOG. I praktiken innebär detta samma arbetssätt som tidigare eftersom vi har ett väl inarbetat samarbete.

En ytterligare, kosmetisk förändring är att föreningens namn ”Svensk förening för Neonatologi” har uppfattats som klumpigt och svårt att komma ihåg. Vi föreslår därför ett namnbyte till ”Svenska neonatalföreningen”.

Till denna kallelse finns följande dokument:

Välkomna till årsmötet!

Magnus Domellöf, ordförande

label årsmöte

forum Kommentarer

Kommentera